Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Cyklostezky na území Běchovic

V současné době jedná MČ o vytvoření cyklostezek v rámci katastru MČ Praha - Běchovice. Trasy cyklostezek by měly respektovat nejužívanější současné trasy cyklystů projíždějících katastrem Běchovic. Zcela nové by měly být trasy umožňující propojení míst jako např. Běchovice II a MČ Praha - Dubeč. Na možné návrhy se můžete podívat již nyní...

 

Cyklostezky na území Běchovic

Fialová: stezka bude vybudována s novou výstavbou mostu přeložky 1/12. Podél ulice Do Říčan by měl vzniknout cca 2 metry široký pruh pro cyktlisty. S tímto pruhem je počítáno i na již zmíněném mostě přes přeložku 1/12. Cyklisté by se tak měli nově, bez obtíží a rizika dostat například z Dolních Počernic - Vinice do Běhovic a následně do MČ Praha - Dubeč

Žlutá: tato stezka kopíruje v současné době již dobře známou trasu od "tří mostů" k čističce odpadních vod na hranici s katastrem MČ Praha 21 (Újezd nad lesy). Největší proměnou by měl projít úsek od východního okraje zástavby Běchovic I směrem k již zmíněné ČOV na hranici s k. ú. Praha 21. Zde je vznik cyklostezky spojen s počátkem prací na železničním koridoru Běchovice - Úvaly. Obslužná komunikace pro dopravu materiálu se následně po ukončení pracovní činnosti změní na komfortní širokou cyklostezku.

Zelená: opět se jedná o již z části existující propojení. V současné době je však naprosto nevyhovující pro cykloturistiku a to zejména v úseku od viaduktu na ulici Mladých Běchovic směrem na Horní počernice. V blízké době by se mělo začít jednat o vzniku paralelní cyklostezky v blízkosti ulice Mladých Běchovic, zejména se zřetelem na bezpečný a bezkolizní průjezd cyklistů. Tato cyklostezka by měla spojit MČ Praha - Horní Počernice s Běchovicemi a např. MČ Praha - Koloděje.


nahoru