Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Sběrný dvůr

Sběrné dvory tvoří nedílnou součástí systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy. Slouží k odkládání vybraných druhů odpadů. Služby těchto sběrných dvorů mohou bezplatně využívat všichni Pražané, kteří obsluze zařízení prokáží svůj trvalý pobyt na území hlavního města. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území města, zde mohou odpad odložit za úplatu s ohledem na naplněnost kontejnerů.

Praha prodlouží od 1. května  sobotní provozní dobu u deseti sběrných dvorů, mezi nimi je i Sběrný dvůr Podnikatelská.

O změnách otevírací doby sledujte:

webové stránky Sběrného dvora

 

Otevírací doba letní čas:

  • Po – Pá 8.30 – 18.00 hod.
  • So 8.30 – 15.00 hod

Otevírací doba zimní čas:

  • Po – Pá 8.30 – 17.00 hod.
  • So 8.30 – 15.00 hod.

Podnikatelská 190 11, areál v.ú. Praha 9 Běchovice 

  • tel: 602 202 191 

nahoru