Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Odpady (kontejnery)

Služba sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu v hnědých nádobách pro vlastníky nemovitostí 

Informujeme  vás, že od roku 2022 je služba sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu v hnědých nádobách pro vlastníky nemovitostí (plátce poplatku), kteří mají k nemovitosti přes Prohlášení plátce poplatku hlášenou nádobu na směsný komunální odpad, bezplatná.

Pokud plátce poplatku má k objektu nádobu na bioodpad objednanou z přechozích let, nemusí nic měnit a od letošního roku mu nebude účtován poplatek za nádobu na bioodpad.

Vlastník objektu – plátce poplatku může požádat o novou nádobu na stránce https://bioodpad.praha.eu/

Změny nastavení služby u současných klientů doporučujeme odkládat na konec ledna, kdy bude možnost požádat o změnu přes elektronický formulář (doufáme). Taktéž žádosti u zrušení nádoby.

V případě, že někdo nechce čekat nebo má vážné důvody, může nyní požádat o změnu standardně e-mailem přes zákaznická centra příslušné svozové společnosti nebo je navštívit osobně. Upozorňujeme, že zákaznická centra jsou v současné době velmi vytížené, i proto je vhodné s žádostí o změny vyčkat do konce ledna.

Bezplatnost nádoby na bioodpad není bezmezná. V případě, že bude nádoba přistavována se znečištěným obsahem, odpovědnost nese vlastník a na jeho náklady bude znečištěný bioodpad odvezen a zpracován mimo kompostárnu. Pokud by se problém opakoval, může mu být nádoba i odebrána. Bližší informace jsou součástí Provozních pravidel, které jsou zveřejněny v prvním kroku žádosti Provozní pravidla Do nádoby nepatří žádné typy sáčku! Nepatří tam ani biologicky rozložitelné sáčky jako je papír nebo biologicky (takzvaně) rozložitelný plast.

Přikládám odkaz na web, kde je ve spodní části obrazovky ke stažení leták a aktuální design samolepky, co do nádob patří/nepatří: https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/bioodpad/index.html

Pro jednoznačnost posílám přímý linka na samolepku: https://portalzp.praha.eu/file/3259535/bioodpad_samolepka_letak_200x200_A.PDF

O nádoby je velký zájem, proto není nutné v tuto chvíli aktivně propagovat uvedenou službu. K dnešku máme cca 3500 žádostí (dnes je 9. den přijímání žádostí), z toho je přibližně polovina vyřízena. Žadatelé mají občas představu, že čím dříve podají žádost, tím dříve se na ně dostane a mají zároveň obavu, že se na ně nedostane nádoba. Proto bych Vás chtěla ubezpečit, že není třeba se obávat. Bezplatnost je v tuto chvíli trvalá z důvodu legislativního rámce. Nádob je dostatečné množství. Pokud žadatel má zájem o nádobu na sezónní svoz, od 1. 4. letošního roku, stačí žádost podat během února.

Poplatek za komunální odpad

Od 1. ledna 2022 vstoupila v platnost nová obecně závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl.m. Prahy o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Další informace o poplatku, nádoby atd. Typ: PDF dokument, Velikost: 154.18 kB


nahoru