Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Odbor vnitřní správy

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY zajišťuje především:

 • agendu úřední desky
 • volební agendu
 • sumarizaci a přípravu podkladů pro jednání orgánů samosprávy
 • správní řízení v oblasti evidence obyvatel
 • správní řízení v oblasti životního prostředí (kácení stromů)
 • problematiku týrání zvířat
 • vydávání rybářských lístků
 • agendu pokutových bloků
 • vidimaci a legalizaci listin,  agendu Czech Point
 • sociální pohřby
 • vítání občánků
 • zastupování MČ v oblasti občanských záležitostí (blahopřání při významných životních jubileích apod.)
 • přestupkové řízení a agendu komise k projednávání přestupků MČ
 • vybírání správních poplatků a pokut v návaznosti na vedená správní řízení
 • agendu komise pro výchovu a vzdělávání
 • provoz veřejné knihovny MČ
 • provoz podatelny
 • archivaci písemností odborů podle spisového a skartačního řádu

m

Mgr. Martina Vlková
vedoucí Odboru vnitřní správy

 

Telefon: 281 028 613
e-mail: martina.vlkova@praha-bechovice.cz

Podatelna
Telefon: 281 028 611
Fax: 281 028 610
e-mail: podatelna@praha-bechovice.cz

 


nahoru