Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Klub seniorů

Klub seniorů

  • se schází každých 14 dní -  sudé úterky od 14:00 hodin (kromě letních měsíců července a srpna) - noví členové jsou vřele vítáni
  • členové se mohou těšit na posezení s pravidelným programem ve formě přednášek, promítání, pořádání společenských akcí, výletů a jiných aktivit dle přání
  • cílem setkávání je zejména udržování kontaktů mezi seniory z Běchovic a jejich začleňování do veřejného dění.

 

                                                                                                                          


nahoru