Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

V Centru dostupného bydlení

Pronájem bytu V Centru dostupného bydlení

3. Pojmenování (název) životní situace.

Žádost o pronájem bytu v Centru dostupného bydlení MČ Praha - Běchovice

4. Základní informace k životní situaci.

Městská část Praha - Běchovice má ve svěřené správě 17 jednotek určených k bydlení především pro seniory Centru dostupného bydlení na adrese.

Jednotky k bydlení pro seniory jsou určeny jako pomoc skupině občanů, při zajištění odpovídajícího bydlení za regulované nájemné, tj. nájemné na nižší než tržní úrovni. Účelem je poskytnutí dostupného bydlení v případě, pokud senior bydlí v bytě, který nevyhovuje jeho potřebám a možnostem (např. pro velikost, nákladovost, bariérovost apod.) a nemá možnost řešit situaci vlastními prostředky. Podpora seniorů je dvojí. Spočívá jednak v nabídce pronájmu SEN a zároveň poskytnutí nájemného nižšího než je nájemné v místě obvyklé.Přidělování jednotek k bydlení se řídí PRAVIDLY pronájmu a prodlužování nájmu jednotek určených k bydlení v objektu na adrese Mladých Běchovice 2, blok IV, Praha – Běchovice Typ: PDF dokument, Velikost: 2.89 MB

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

fyzická osoba, která je starší osmnácti let a je státním příslušníkem členského státu EU a je  ke dni podání žádosti poživatelem starobního důchodu, případně starší 65 let

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel ani jeho manžel(ka) nesmí na území ČR vlastnit bytový či rodinný dům, nebo byt, s výjimkou případů, kdy po něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval k trvalému bydlení pouze tuto nemovitost.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Doručit písemnou žádost na předtištěném formuláři s veškerými náležitostmi poštou, nebo osobně na podatelnu MČ Praha - Běchovice.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad MČ Praha – Běchovice, Českobrodská 3,  190 11 Praha - Běchovice 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Tajemnice ÚMČ Praha – Běchovice, RNDr. Soňa Beroušková,                 tel. 281 028 604, e-mail: sona.berouskova@praha-bechovice.cz

Odbor OESM

Bc. Irena Mrázová,  tel. 281 028 608, e-mail: irena.mrazova@praha-bechovice.cz

V úředních hodinách:

  • Pondělí 8 – 17 hod
  • Středa 8 - 18 hod

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobním jednání platný doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU DOSTUPNÉHO BYDLENÍ PRO SENIORY Typ: DOCX dokument, Velikost: 49.33 kB

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU DOSTUPNÉHO BYDLENÍ PRO SENIORY -manželský pár Typ: DOCX dokument, Velikost: 49.78 kB

 k dispozici na  webových stránkách MČ Praha - Běchovice (Tiskopisy ke stažení)  nebo vytištěné na podatelně ÚMČ

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou poplatky

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

V návaznosti na uvolnění bytu zasedá Komise pro sociální věci, která doporučí Radě MČ Praha – Běchovice uzavření smlouvy. Rozhodnutí Rady MČ Praha – Běchovice je oznámeno bezodkladně žadateli a ten je vyzván k uzavření smlouvy.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@praha-bechovice.cz

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Vyřazení z evidence

22. Další informace

V případné změny údajů uvedených v žádosti oznámí toto žadatel do 30 dnů od nastalé skutečnosti.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Telefonicky na ÚMČ Praha – Běchovice

Tajemnice ÚMČ Praha – Běchovice,
RNDr. Soňa Beroušková,

Odbor OESM, Bc. Irena Mrázová,

 
 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Tajemnice ÚMČ Praha - Běchovice

---

26. Kontaktní osoba

Tajemnice ÚMČ Praha – Běchovice, RNDr. Soňa Beroušková,

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

7.2.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

7.2.2020

 


nahoru