Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Cyklostezky

29.3.2010 Aktuální mapa cyklostezek

Magistrát hlavního města Prahy připravil nový dokument. Tzv. generele cyklostezek je výchozím materiálem pro zapracování cyklostezek do územněplánovací dokumentace. Více je patrno z obrázku.

9.4.2009  Cyklostezky na území Běchovic

V současné době MČ jedná o vytvoření cyklostezek v rámci katastru MČ Praha - Běchovice. Na možné návrhy se můžete podívat již nyní...


nahoru