Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Územní plánování

Územní plán

je základním strategickým dokumentem hlavního města Prahy. MČ Praha - Běchovice není sama o sobě pořizovatelem územního plánu pro svoje katastrální území. Pořizovatelem územního plánu pro Běchovice (stejně jako i pro ostatní MČ) je hl. m. Praha - konkrétně odbor územního plánování MHMP v součinnosti s útvarem rozvoje města zkr. URM. Územní plán základním způsobem reguluje rozvoj v každé obci ČR. Jeho cílem je stanovit charakter dalšího rozvoje jednotlivých obcí a to s výhledem nejméně na deset let dopředu. 

Úplné znění Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve znění změn vydaných k 22.6.2023 /MČ Praha - Běchovice/ grafická část

2023

Mapa PDF ve vyšším rozlišení Typ: PDF dokument, Velikost: 2.89 MB

 

2023/orto

Mapa PDF ve vyšším rozlišení Typ: PDF dokument, Velikost: 127.45 MB

 

 

 


 


nahoru