Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Nahlášení doručovací adresy

Nahlášení doručovací adresy

3. Pojmenování (název) životní situace.

Zavedení adresy pro doručování písemností (její změna nebo zrušení) prostřednictvím informačního systému evidence obyvatel

4. Základní informace k životní situaci.

Adresa, na kterou vám mají být doručovány písemnosti, tzv. doručovací adresa (bydlíte-li na jiné adrese, než na adrese svého trvalého pobytu), je referenčním údajem podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, můžete požádat o zavedení doručovací adresy do informačního systému evidence obyvatel.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat občan starší 15 let, příp. jeho zmocněnec.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlášení adresy pro doručování (její změnu nebo zrušení) provedete na obecním úřadu v místě svého trvalého pobytu (dále též "příslušný úřad").

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Do informačního systému evidence obyvatel je adresa pro doručovaní (její změna nebo zrušení) zavedena jedním z následujících způsobů:

  • Vyplňte formulář "Hlášení adresy pro doručování" (viz bod 11) v listinné podobě; formulář podepište a předložte doklad k ověření totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) přímo na podatelně příslušného úřadu.
  • Vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem podejte na podatelně příslušného úřadu, příp. jej zašlete na příslušný úřad prostřednictvím doručovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky (tím, že formulář převede do elektronické podoby) - zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem.
  • K nahlášení doručovací adresy na příslušný úřad můžete pověřit zmocněnce - na základě ověřené plné moci.

Všechny připojené úřady k základním registrům si tak vaši doručovací adresu, kterou si podle výše uvedeného návodu zřídíte, zavedou do svého systému a budou vás následně na tuto adresu obesílat.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Příslušným úřadem je obecní úřad v místě vašeho trvalého pobytu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobně na odboru vnitřní správy, 1. patro kancelář č. 204, Mgr. Martina Vlková.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad k ověření totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář "Hlášení adresy pro doručování" je k dispozici na příslušném úřadu nebo na internetových stránkách Správy základních registrů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci lze řešit elektronicky prostřednictvím datové schránky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

  • zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-.

21. Nejčastější dotazy

-

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor vnitřní správy

26. Kontaktní osoba

Mgr. Martina Vlková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.12.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.12.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-


nahoru