Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Stanovisko k připojení pozemku na komunikaci

Stanovisko k připojení pozemku na komunikaci

3. Pojmenování (název) životní situace.

Stanovisko k připojení pozemku na komunikaci

  • potřebujete k žádosti o připojení pozemku na komunikaci, kterou vyřizujete na OŽPD  na ÚMČ Praha 21

4. Základní informace k životní situaci.

Připojení sjezdu (nemovitosti) ke komunikaci řeší zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v §10. Rozumí se tím zřízení, úprava nebo zrušení dopravního připojení nemovitosti formou sjezdu nebo nájezdu k pozemní komunikaci.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník předmětného pozemku nebo odpovědný zástupce na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je umístění dotčeného pozemku v k.ú. Běchovice. Stanovisko k připojení pozemku na místní komunikaci vydává MČ Praha – Běchovice u pozemků ve svěřené správě MČ.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti (formuláře u OŽPD ÚMČ Praha 21).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Po projednání v Radě MČ Praha – Běchovice je žádost postoupena k řešení Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na úřadě MČ Praha – Běchovice – Odbor ekonomiky a správy majetku (Lenka Michalská), následně potom na ÚMČ Praha 21 (OŽPD – JUDr. Kozáková).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání rozhodnutí o připojení sjezdu (nemovitosti) k pozemní komunikaci je nutno předložit přehlednou situaci s šířkovým uspořádáním připojení. Připojení musí být navrženo v souladu s normami ČSN 73 6101, 73 6110 a odbočovací oblouky musí vycházet z normy ČSN 73 6102. Další náležitosti jsou uvedeny ve formuláři žádosti OŽPD ÚMČ Praha 21.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Na webových stránkách ÚMČ Praha 21.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Na úřadu MČ Praha – Běchovice bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů; 30 dnů, maximálně 60 dnů u složitějších případů.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník dotčené komunikace a příslušný orgán Policie ČR.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Pro správní řízení OŽPD ÚMČ Praha 21Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

 

18. Jaké jsou související předpisy

 
 

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Normy ČSN 73 6102 (Projektování křižovatek na silničních komunikacích); ČSN 73 6101 (Projektování silnic a dálnic); ČSN 76 6110 (Projektování místních komunikací).

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

OŽPD ÚMČ Praha 21 (Újezd nad Lesy)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad MČ Praha - Běchovice

Odbor ekonomiky a správy majetku

26. Kontaktní osoba

Lenka Michalská

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

Datum, od kterého popis řešení životní situace platí.

5.12.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

Datum poslední aktualizace nebo verifikace správnosti popisu řešení životní situace.

5.12.2016


nahoru