Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka zajišťuje především:

 • administrativní činnosti a spisové agendy tajemníka a starosty, odpovědnost za přípravu materiálů a usnesení na jednání ZMČ a RMČ
 • organizačně, technicky a administrativně jednání ZMČ a RMČ včetně kompletace a archivace dokumentace jednání samosprávy
 • centrální evidenci stížností, petic a žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • centrální evidenci smluv MČ
 • obsahovou náplň webových stránek MČ, včetně aktualizace informací
 • agendu časopisu Život Běchovic
 • obsahovou náplň webových stránek MČ, včetně aktualizace informací
 • přípravu akcí MČ v gesci starosty, informování a prezentaci činnosti MČ ve vztahu k veřejnosti
 • komunikaci s MHMP a dalšími orgány a organizacemi v oblasti působnosti
 • provozní potřeby ÚMČ
 • agenda komise sociální a zdravotní
RNDr. Soňa Beroušková

RNDr. Soňa Beroušková
tajemník

Šárka Hudečková

Šárka Hudečková
asistentka starosty a tajemnice
šéfredaktor zpravodaje Život Běchovic

Telefon: 281 028 604
mobil: 777 709 605
e-mail: sona.berouskova@praha-bechovice.cz

Telefon: 281 028 602
mobil: 725 762 710
e-mail: sarka.hudeckova@praha-bechovice.cz

 


nahoru