Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Webové stránky se upravují. Omluvte prosím případné nedostatky. 

Metropolitní plán

V METROPOLITNÍM PLÁNU NAHLÉDNETE DO BUDOUCNOSTI

Možná jste si všimli barevných plakátů, které hlásají, že Praha připravuje Metropolitní plán. A možná jste si říkali – nu dobrá, ale co já s tím? Takový plán velkého města je jistě významný, velmi odborný a nepochybně zajímá plánovače, developery, dopravní experty…, ale co na tom může změnit normální Pražan?

Každý obyvatel má mnoho důvodů se o nový územní plán Prahy zajímat. Přinejmenším někde bydlí, pracuje. Kvalitu jeho života přeci prostředí ovlivňuje. Ještě větší důvod se o plán zajímat mají vlastníci nemovitostí, jejichž hodnota se přímo odvíjí od prostředí, ve kterém stojí, od dopravní a obchodní obslužnosti a podobně. Zajímat se – to je teprve začátek. Mnohem důležitější je, že k návrhu plánu, který byl 16. dubna 2018 zveřejněn, už bude moci každý vznášet své připomínky.

Metropolitní plán najdete na webové stránce http://plan.iprpraha.cz/ nebo včetně dalších informací na http://metropolitniplan.praha.eu. Metropolitní plán vypadá jako mapa v měřítku 1:10 000, ale od mapy se v mnohém liší. Nastavuje mantinely, jak se může město vyvíjet do budoucna.

Teď je ta správná chvíle. Na studování návrhu Metropolitního plánu máte čas od 16. dubna až do 27. června 2018, kdy proběhne první fáze projednání s veřejností – tzv. společné jednání. Na podávání připomínek k návrhu pak bude celkem 30 dnů – od 27. června do 26. července 2018.

Důležitou roli v připomínkování plánu mají městské části – ty mohou podávat mimo jiné tzv. zásadní připomínky, které budou mít výraznější váhu, a o jejich vypořádání bude rozhodovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Pokud se rozhodnete Metropolitní plán připomínkovat ve věci důležité pro širší okolí nebo celou čtvrť, je vhodné konzultovat věcnou připomínku s vedením městské části. Pokud chtějí občané Běchovic navrhnout zásadní připomínku, mohou ji navrhnout k projednání zastupitelstvu, které se bude připomínkami k metropolitnímu plánu zabývat na svém červnovém zasedání. Návrh připomínky můžete zaslat prostřednictvím podatelny ÚMČ do 5.6.2018. Pokud bude její uplatnění zastupiteli schváleno, bude zapracována do souhrnného stanoviska naší městské části k Metropolitnímu plánu.

K připomínkování bude mít veřejnost možnost využít i nově vzniklý webový portál na stránkách odboru Územního rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy, který nyní slouží k připomínkování aktuálně pro jednávaných změn a úprav Územního plánu SU HMP.

Přehled informačních zdrojů k návrhu Metropolitního plánu. Typ: PDF dokument, Velikost: 2.57 MB

Nově vzniklé webové rozhraní Hl. m. Prahy. Typ: DOCX dokument, Velikost: 15.68 kB


nahoru