Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Pomístná jména

Dříve než byly pozemky opatřeny topografickými čísly, musela býti pole, pastviny, louky pro lepší orientaci označeny nějakými jmény, jenž by určila jejich polohu v obci. Tak vznikla “pomístná” jména, jejichž počet se určoval množstvím polí a luk. Za název bylo vzato místo, kde se pozemek nalézal (u lesa za homolí), nebo událost, kde se co stalo (na zabitým), i jakost půdy (na blátě), kde vznikla později osada Blátov – Blatov i malý potůček, přetínající silnici z Běchovic přes Homoli do klánovického lesa, zvaný Nohavička, určoval místo pozemku. Lid označil potůček názvem “Nohavička”proto, že v něm bylo vždy vody jen po nohavici. Pomístná jména – u spravedlnosti, na šiberně, u šibenice určoval místo, kde kdysi, když ještě města měla hrdelní právo, stávala šibenice. Název polohy na Funfanku se změnil později na-na vinici a nyní opět na výzkumáku. V části obce, kde měl obyvatel běchovický Vaňha své pozemky, vznikla nová kolonie domků, zvaná na Vaňhově. I v budoucnu novou výstavbou v obci vznikne mnoho nových pomístných jmen.

Uvádím zde pomístná jména naší obce z let 1713 – 1780 a z roku 1842. Z výpisu možno seznat, že některá jména se u nás udržela po staletí.

Rok 1713 (vláda císařovny Marie Teresie) pole- K Litožnicům, k panenkám, k Podčernicům, k silnici, na Jeleně na Fidrholci, na vrchu, na vrších, na zadních honech, nad mlynářovým, nad nohavičkou, od silnice, pod hájem, u břízy, u Fidrholce, u lomu, u nohavičky, u panského, u prostřední cesty, u silnice, u Xaverova, za dvěma záhony, za nohavicí, za nohavičkou, za vrchem, za vrchy.

Louky – K Podčernicům, na Jeleně, pode vsí, u Fidrholce, u sedmi záhonů.

Rok 1780 (vláda císaře Josefa II.) pole- březina, k novému dvoru, na huntě, na jeleně, na klinkách, na sadě, na skalce, na táboře, na vokrajích, na vrbách, na vrších, na zabitým, na zahrádce, nad mlejnem, nad štěpnicí, pod hájem, pod hrází, pod prostřední cestou, pod silnicí, pod studnou, pode vsí, tábor, u bláta, u březiny, u břízy, u dubu, u háje, u homole, u litožnický louky, u lohu, u nového dvora, u palouku, u pananek, u panen, u Podčrnic, u prostřední cesty, u průhonu, u Saberova, u sedmi záhonů, u slouhovy louky, u splávku, u studánky, u studny, v chobotu, v jeleně, v panenkách, vedle statku sv. Jana, za hospodou, za hrázkou, za volší.

Louky – Jirenka, Litožnice, na sadě, na vokrajích, na zabitým, pod Funfankem, pode mlejnem, pučoška, Vokrouhlá.

Lesy – v panenkách, panský les 12 jiter 1395 čtv.s..

Rybníky – Jelen 3 jitra 1584 čtv.s., Mlejnský panský 12 jiter 1100 čtv.s., Nohavička 1 jitro 10 čtv.s., Slavětínská nohavice 74 čtv.s., Spálená nohavice 3 jitra 1148 čtv.s..

Rok 1841 – Finfaček, na vrškách, na zabitým, v jeleně, za hospodou.


nahoru