Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Běchovice dnes

Běchovice jsou jednou z 57 dynamicky se rozvíjejících městských částí hl. m. Prahy. 

Původní samostatná obec Běchovice byla připojena k Praze roku 1974 a začleněna do městského obvodu Praha 9. Běchovice jsou samostatným katastrálním územím.

Od 24. listopadu 1990 fungují pod názvem Praha-Běchovice jako městská část hlavního města Prahy - oficiální název městská část (MČ) Praha - Běchovice

  • Počet obyvatel:  2 565 přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2022.
  • Více informací: CSU.cz
  • rozloha: 683,39 ha

Další významný bod v životě MČ Praha - Běchovice přišel 1. 7. 2001. Tehdy vzniká zcela samostatný správní obvod Praha 21. MČ Praha - Běchovice pod tento obvod spadá spolu s MČ Praha - Újezd nad Lesy. MČ Praha - Klánovice a MČ Praha - Koloděje.

Běchovice sousedí z jihu s MČ Praha - Dubeč, ze západu s MČ Praha - Dolní Počernice, ze severu s MČ Praha - Horní Počernice z jihovýchodu pak s MČ Praha - Koloděje, na východ od Běchovic naleznete MČ Praha - Újezd n. Lesy a Praha - Klánovice.
Praha - správní obvody

obr. Správní členění hl. m. Prahy, zdroj ČSÚ

Praha - Běchovice


nahoru