Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Za tržní nájemné

Pronájem bytu Za tržní nájemné

3. Pojmenování (název) životní situace.

Žádost o pronájem bytu ve svěřené správě MČ Praha – Běchovice – tržní nájemné

4. Základní informace k životní situaci.

V případě potřeby je možné podat žádost o pronájem bytu. Konkrétní byty k pronájmu stejně jako výše nájemného pro každý byt budou stanoveny veřejnou soutěží, jejíž pravidla budou vypsána vždy zvláštním řízením. Vámi podaná žádost bude evidována Odborem ekonomiky a správy majetku s tím, že v případě uvolnění bytu a vypsání výběrového řízení budete o této skutečnosti informováni.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

fyzická osoba, která je starší osmnácti let a je státním příslušníkem členského státu EU. O byt může požádat jiný státní příslušník, který pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel ani jeho manžel(ka) nesmí na území ČR vlastnit bytový či rodinný dům, nebo byt, s výjimkou případů, kdy po něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval k trvalému bydlení pouze tuto nemovitost.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Doručit písemnou žádost na předtištěném formuláři s veškerými náležitostmi poštou, nebo osobně na podatelnu MČ Praha - Běchovice.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomiky a správy majetku prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha - Běchovice přijímá žádosti o pronájem obecních bytů na předepsaném formuláři a vede jejich evidenci. 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Praha – Běchovice, Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice

Odbor OESM, Bc. Irena Mrázová,  tel. 281 028 608, e-mail: irena.mrazova@praha-bechovice.cz

V úředních hodinách:

Pondělí 8 – 17 hod

Středa 8 - 18 hod

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobním jednání platný doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu“ Typ: DOCX dokument, Velikost: 49.68 kBje k dispozici na  webových stránkách MČ Praha - Běchovice (Tiskopisy ke stažení)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou poplatky

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Městská část Praha - Běchovice oznámí do 30 dnů po obdržení žádosti žadateli o byt, zda byl zařazen do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu, případně z jakého důvodu nebude jeho žádost evidována.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@praha-bechovice.cz

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Vyřazení z evidence

22. Další informace

V případné změny údajů uvedených v žádosti oznámí žadatel do 30 dnů od nastalé skutečnosti.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Telefonicky na ÚMČ Praha – Běchovice

Odbor OESM, Bc. Irena Mrázová,  tel. 281 028 608, e-mail: irena.mrazova@praha-bechovice.cz

 
 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Účast ve výběrovém řízení na základě vyhlášené veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu bytu

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor OESM

---

26. Kontaktní osoba

Bc. Irena Mrázová,  tel. 281 028 608, e-mail: irena.mrazova@praha-bechovice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

7.2.2020

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

 

 

 

 

 


nahoru