Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Vodní toky

Zastupuje zde potok Rokytka, táhnoucí se od Koloděj pod vrchem Jelenem, protékal vodní strouhou od Stachovského mlýna širokým korytem regulovaným, podtéká pod státní silnicí až k železničnímu mostu za ním nově zřízeným korytem vtékal do počernického rybníka.

Jedním z přítoků Rokytky jest Říčanský potok, tekoucí lukami od Litožnického rybníka, ozdoben v louce u silnice kdys mohutnými topoly. Stáží a větry dokončily jejich život a s nimi zmizel i krásný pohled na krajinu. Pokračoval pod státní silnicí ke třem železničním podjezdům, z nichž levý slouží k průtoku vody, prostřední též v případě velké vody a třetí slouží obyvatelům Dolních Počernic a Běchovic z jedné obce do druhé, počernickým občanům hlavně usnadňuje příchod na vlak do Prahy, nebo opačným směrem.

Při rozšiřování běchovického nádraží byl změněn tok Rokytky v části před železničním náspem. Spojení dvou potoků před železničním náspem, ušetřil erár stavbu dvou mostů v částce několika milionů korun. Stará strouha, podobně jak o železniční tunel byl zasypán (v krátké vzdálenosti již druhý).

Menší přítok do obou potoků přichází z blatovských močálů. Nyní regulovaný, dříve jen menší stružka procházela pod železniční příkop, tekla přes vozovou silnici, vedoucí do lesa v Klánovicích, kde vytvořil malý rybníček, zvaný již za doby Josefa II - Nohavičkou, tj. že bylo vždy v něm vody pod nohavici. Dále potůček tekl až k počernické silnici, zde opět po druhé podtékal železniční viadukt, aby se vrátil zpět na tu stranu odkud vycházel. Při rekonstrukci tratě byl přítok upraven tak, že hned z močálů vedena pro něj nová strouha, kterou protékal až do “Kuťat” kde se spojil s Rokytkou a Říčanským potokem. Železniční erár opět ušetřil výdaje na zbudování nových propustí pod nově pokládanými kolejemi.

Roku 1936 bylo započato s regulací potoka Rokytky v částce 520.000,-- Kč.


nahoru