Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Sokol Běchovice II

webové stránky: www.sokolbechovice.cz

Spolek Tělovýchovná jednota Sokol Praha 9 - Běchovice II (Sokol Běchovice II)

kontakt:                               info@sokolbechovice.cz

sídlo:                                     Na Korunce 580, 190 11 Praha 9 - Běchovice II

starosta:                              Jan Hřebíček      honza.hrebicek@gmail.com

členové výboru:                Platil T., Hozman J., Kleinhampl V., Knotek Vl., Semko J., Urban D.

identifikace:                       IČ  26662701,                   DIČ  CZ26662701 

č.účtu 254734389/0800

 

Cíle, poslání a principy Spolku

  • zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je, zejména mládež, k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa
  • organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, vytvářet vlastní hospodářskou činností ekonomickou základnu pro splnění svých cílů, dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví v obci.
  • budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní a užívá.
  • spravovat a pečovat o sportovní areál s tenisovými kurty v ulici Na Korunce v Praze 9 – Běchovicích podle platné nájemní smlouvy s úřadem městské části Praha – Běchovice.
  • členství ve Spolku je dobrovolné, členové pracují na chodu spolku bez nároku na odměnu

Zajišťujeme oddílovou činnost v rámci těchto sportů:

  • in-line bruslení
  • tenis
  • futsal / malá kopaná
  • stolní tenis
  • turistika

Provozujeme tato zařízení:

SANK – Sportovní areál Na Korunce

01

Rekreační chata Příchovice (Kořenov)

02

 


nahoru