Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Sbor dobrovolných hasičů

Za poštovskou zahradou 607, 190 11 Praha 9

https://sdhbechovice.cz 

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Praha - Běchovice  je otevřená společnost, která i nadále přijímá nové členy. Pokud se máte zájem přihlásit kontaktujte velitele Tomáše Hrubého na tel: 734 575 854, nebo e-mailem: jsdh.bechovice@seznam.cz

Sbor dobrovolných hasičů Praha - Běchovice (dále jen SDH Běchovice) obnovil svou činnost v roce 2010 po téměř 20-ti leté odmlce.

h

Kontaktovat nás můžete: 

Cíle činnosti SDH Běchovice:

  1. posílit akceschopnost hasičů v místě Praha 21
  2. být k dispozici občanům MČ Praha - Běchovice v případě živelných katastrof a řešení problematických situací
  3. nabídnout občanům Běchovic alternativu v aktivním trávení volného času
  4. doplnit běchovické veřejné a společenské dění o chybějící prvky jako jsou Hasičský ples, masopust atd...

SDH Běchovice dále zformoval a společně s MČ Praha - Běchovice ustanovil jednotku sboru dobrovolných hasičů Praha - Běchovice (dále jen JSDH Běchovice).

Jsou to právě členové JSDH Běchovice, kteří budou zasahovat u eventuelních problémů a kteří nakládají a hospodaří s hasičskou technikou.

Hasiči mají v Běchovicích tradici již od roku 1895 a do Běchovic prostě patří. Věříme, že se opět stanou nedílnou součástí běžného dění v MČ.

Ondřej Martan, starosta SDH Běchovice


nahoru