Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Praha prodlouží sobotní provozní dobu u deseti sběrných dvorů

sd

mezi nimi je i Sběrný dvůr Podnikatelská


Od 1. května 2024 se prodlouží sobotní otevírací doba deseti sběrných dvorů, které provozují Pražské služby. V období letního času se otevírací doba prodlouží o tři hodiny do 18 hodin, v období zimního času bude otevírací doba prodloužena do 17 hodin. Provozní doba těchto sběrných dvorů se tímto sjednotí a jak v pracovní dny, tak v sobotu budou otevřeny shodně.

Hlavní město nyní zajišťuje provoz celkem 20 sběrných dvorů a změna se týká pouze sběrných dvorů, které pro hlavní město provozují Pražské služby. Dalších osm sběrných dvorů pro Prahu provozují soukromé firmy, které vzešly z výběrového řízení. Také zde se počítá s prodloužením provozní doby, změna bude provedena při přesoutěžení těchto smluv. U dalších dvou sběrných dvorů se předpokládá, že změna otevírací doby začne v roce 2025.

Pro hlavní město Pražské služby provozují celkem 10 sběrných dvorů:

  • Sběrný dvůr Zakrytá
  • Sběrný dvůr Klikatá
  • Sběrný dvůr Puchmajerova
  • Sběrný dvůr Proboštská
  • Sběrný dvůr Pod Šancemi
  • Sběrný dvůr Generála Šišky
  • Sběrný dvůr Za Zastávkou
  • Sběrný dvůr Jilemnická
  • Sběrný dvůr Podnikatelská
  • Sběrný dvůr Bečovská

Sběrné dvory hl. m. Prahy patří mezi stěžejní součásti komplexního systému nakládání s komunálním odpadem v hl. m. Praze. Zajištění služby bezplatného odkládaní komunálních odpadů pro občany hl. m. Prahy vyplývá ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a je také ukotveno v Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy.  Jejich provoz z velké části eliminuje množství černých skládek na území města. Cílem HMP je zajistit dostatečný počet sběrných dvorů rovnoměrně na celém území města.

Sběrné dvory slouží primárně pro občany s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy, zdarma jim je umožněno odkládat následující druhy komunálních odpadů – objemný odpad, odpad ze zeleně, dřevo, obnošený textil, oděvy a obuv, kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady, použitý potravinářský olej a tuk a dále také vyřazená elektrozařízení a pneumatiky v rámci zpětného odběru výrobků. Na 8 sběrných dvorech je v provozu Reuse-point, který slouží jako místo pro odložení stále funkčních předmětů v rámci podpory principů předcházení vzniku odpadů a jejich opětovného využití. Z celkového počtu 8 Reuse-pointů jich 6 provozují Pražské služby. Dále je, nad rámec zákonných povinností, na sběrných dvorech možné odevzdat stavební odpad do 12 m3 na osobu a rok zdarma.

Nová otevírací doba u sběrných dvorů provozovaných Pražskými službami:

  LETNÍ ČAS ZIMNÍ ČAS
pondělí 8:30 - 18:00 8:30 - 17:00
úterý 8:30 - 18:00 8:30 - 17:00
středa 8:30 - 18:00 8:30 - 17:00
čtvrtek 8:30 - 18:00 8:30 - 17:00
pátek 8:30 - 18:00 8:30 - 17:00
sobota 8:30 - 18:00 8:30 - 17:00
neděle a svátky zavřeno zavřeno
Datum vložení: 24. 4. 2024 17:30
Datum poslední aktualizace: 5. 6. 2024 14:39

nahoru