Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Výbor kontrolní

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva MČ
  • kontroluje dodržování právních předpisů
  • plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo MČ

nahoru