Obsah

Klub seniorů


Klub důchodců

-  se schází každých 14 dní -  sudé úterky od 14:00 hodin (kromě letních měsíců července a srpna) - noví členové jsou vřele vítáni

-  členové se mohou těšit na posezení s pravidelným programem ve formě přednášek, promítání, pořádání společenských akcí, výletů a jiných aktivit dle přání


- cílem setkávání je zejména udržování kontaktů mezi seniory z Běchovic a jejich začleňování do veřejného dění.

 

Kontaktní osoba je Martina Rafačová, která jeho činnost koordinuje email: martina@cssb.cz, tel.: 775 997 853