Menu
Praha Běchovice
Městská částPraha Běchovice

Volby do Evropského parlamentu

volby

byly vyhlášeny a stanoveny na pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 38/2024 Sb. byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu

a stanoveny dny jejich konání na pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024.
Od tohoto dne je možné podat žádost o vydání voličského průkazu – viz. příloha.

Jak si může volič opatřit voličský průkaz?

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do EP 2024.doc Typ: DOC dokument, Velikost: 30.5 kB

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do EP 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 154.52 kB

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to

- osobně nejpozději 5. června 2024 do 16:00 hodin nebo

- písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 31. května 2024 do 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče (nestačí pouhý email).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 23. 5. 2024, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle  poštou doporučeně na dodejku do vlastních rukou na v žádosti zvolenou adresu.

 

Datum vložení: 4. 3. 2024 15:18
Datum poslední aktualizace: 21. 3. 2024 13:53

nahoru