Obsah

KVĚT - klub BZUMBULINY Běchovice

http://files.folkovykvitek.cz/200000011-69c0d6bb69/kvet_logo_70_70.jpg Spolek „KVĚT - sdružení klubů dětí a dětských domovů, z.s.“ (dále jen „spolek“) je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem dětí, v němž se spolčily děti z rodin a z dětských domovů, k aktivní činnosti směřující k integraci dětí z dětských domovů do ostatní dětské populace a prosazování „Úmluvy o právech dítěte“ směřující k svobodnému a všestrannému rozvoji zájmů a činností dítěte a jeho práv.

 

Více o organizace a její činnosti naleznete na http://www.folkovykvitek.cz/

 

V rámci uvedené organizace od počátku jejího založení pracuje klub v Běchovicích, a to klub BZUMBUBLINY BĚCHOVICE.

 

Kontaktní osobami jsou vedoucí klubu

Martina Marťas Vlková, MartinaVlkova@email.cz, tel. 724 033 607 a
Martin Milošek Vostrovský, tabor-kvet@seznam.cz, 732 769 192.

Pořádáme víkendové výlety dětí a svůj letní dětský tábor, pomáháme při různých akcích pořádaných MČ Praha – Běchovice.

 

Haloweenský Výlet do Příchovic listopad 2016

Letní tábor Buben 2015

Letní tábor Koněšín 2017