Obsah

Knihovna


Knihovna MČ Praha - Běchovice

http://www.praha-bechovice.cz/Knihovna/default.asp

 

adresa:  Za Poštovskou zahradou 479
190 11  Praha - Běchovice
 
     
tel.: 281930914 
(pouze během výpůjčních hodin)
 
e-mail:  knihovna@praha-bechovice.cz  
     
knihovnice: Ing. Hana Santolíková  
     
     
Výpůjční hodiny    
Úterý: 9:00 - 12:00 15:00 - 18:00
Čtvrtek.   12:00 - 18:00