Obsah

PROVOZNÍ DOBA VELIKONOCE (110.91 kB)

 

Sběrné dvory tvoří nedílnou součástí systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy. Slouží k odkládání vybraných druhů odpadů. Služby těchto sběrných dvorů mohou bezplatně využívat všichni Pražané, kteří obsluze zařízení prokáží svůj trvalý pobyt na území hlavního města. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území města, zde mohou odpad odložit za úplatu s ohledem na naplněnost kontejnerů.

Vce informacísběrný dvůr praha - běchovice

 

Otevírací doba letní čas:
Po – Pá 8.30 – 18.00 hod.
So 8.30 – 15.00 hod

Otevírací doba zimní čas:
Po – Pá 8.30 – 17.00 hod.
So 8.30 – 15.00 hod.

Podnikatelská 190 11, areál v.ú. Praha 9 Běchovice 

tel: 602 202 191