Obsah

dokumenty MČ

Pravidla pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury - účinné do 30.6.2023

Pravidla pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury Staženo: 277x | 25.04.2023

Smlouva o spolupráci Staženo: 190x | 23.06.2022

Pravidla pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury - účinné od 1.7.2023

Pravidla pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury - účinné od 1.7.2023 Staženo: 36x | 25.04.2023

Smlouva o spolupráci Staženo: 31x | 25.04.2023

Podmínky pronájmu společenského sálu a nádvoří Staré pošty - platné do 31.12.2023

Podmínky pronájmu Společenského sálu Staré pošty (ze dne 22.7.2020) Staženo: 704x | 06.04.2021

Podmínky pronájmu společenského sálu a nádvoří Staré pošty - účinné od 1.1.2024

Podmínky pronájmu společenského sálu a nádvoří Staré pošty Staženo: 35x | 25.04.2023

Ceník pronájmu ploch pro umístění reklamy ve Sportovním areálu Richtrova od 1.3.2019

Ceník pronájmu ploch pro umístění reklamy Staženo: 301x | 27.02.2019

Ceník pronájmu pozemků pro nově uzavírané smlouvy od 1.3.2017

Novelizace ceníku pronájmu pozemků pro prodejní stánky od 1.9.2021 Staženo: 108x | 01.09.2021

Novelizace ceníku pronájmu pozemků pod garážemi ve vlastnictví jiných osob od 1.7.2020 Staženo: 223x | 13.07.2020

Ceník pronájmu pozemků pro nově uzavírané smlouvy od 1.3.2017.pdf Staženo: 525x | 13.07.2020

Domovní řád pro provoz domů, bytů, nebytových prostor a garáží ve vlastnictví MČ Praha - Běchovice

Domovní řád 2015.pdf Staženo: 764x | 16.09.2015

Obecná výběrová kriteria pro uzavření smlouvy o nájmu bytu v aktualizovaném znění ke dni 23.1.2013

Obecná výběrová kritéria.pdf Staženo: 516x | 29.01.2013

Stanovení min. výše nájmu v komerčně pronajímaných bytech MČ_RMČ_usnesení ze dne 21062023 Staženo: 15x | 11.07.2023

Zásady pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti inž. sítí) na pozemcích MČ

Zásady pro uzavírání smluv věcného břemene_010420 Staženo: 263x | 08.04.2020

Smlouva o zřízení služebnosti - firmy Staženo: 425x | 26.01.2018

Smlouva o zřízení služebnosti - občan Staženo: 434x | 26.01.2018

Budoucí smlouva o zřízení služebnosti - občan Staženo: 476x | 26.01.2018

Pravidla pronájmu jednotek k bydlení v Centru dostupného bydlení

Pravidla pronájmu jednotek k bydlení v CDB Staženo: 247x | 10.02.2020

Stanovení výše regulovaného nájmu v atelierových bytech_RMČ_usnesení ze dne 21062023 Staženo: 9x | 11.07.2023

Stránka

  • 1