Obsah

dokumenty MČ

Pravidla pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury

Pravidla pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury Staženo: 225x | 23.06.2022

Smlouva o spolupráci Staženo: 150x | 23.06.2022

Podmínky pronájmu společenského sálu a nádvoří Staré pošty

Podmínky pronájmu Společenského sálu Staré pošty (ze dne 22.7.2020) Staženo: 667x | 06.04.2021

Ceník pronájmu ploch pro umístění reklamy ve Sportovním areálu Richtrova od 1.3.2019

Ceník pronájmu ploch pro umístění reklamy Staženo: 268x | 27.02.2019

Ceník pronájmu pozemků pro nově uzavírané smlouvy od 1.3.2017

Novelizace ceníku pronájmu pozemků pro prodejní stánky od 1.9.2021 Staženo: 81x | 01.09.2021

Novelizace ceníku pronájmu pozemků pod garážemi ve vlastnictví jiných osob od 1.7.2020 Staženo: 176x | 13.07.2020

Ceník pronájmu pozemků pro nově uzavírané smlouvy od 1.3.2017.pdf Staženo: 488x | 13.07.2020

Domovní řád pro provoz domů, bytů, nebytových prostor a garáží ve vlastnictví MČ Praha - Běchovice

Domovní řád 2015.pdf Staženo: 706x | 16.09.2015

Obecná výběrová kriteria pro uzavření smlouvy o nájmu bytu v aktualizovaném znění ke dni 23.1.2013

Obecná výběrová kritéria.pdf Staženo: 480x | 29.01.2013

Zásady pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti inž. sítí) na pozemcích MČ

Zásady pro uzavírání smluv věcného břemene_010420 Staženo: 214x | 08.04.2020

Smlouva o zřízení služebnosti - firmy Staženo: 396x | 26.01.2018

Smlouva o zřízení služebnosti - občan Staženo: 399x | 26.01.2018

Budoucí smlouva o zřízení služebnosti - občan Staženo: 443x | 26.01.2018

Pravidla pronájmu jednotek k bydlení v Centru dostupného bydlení

Pravidla pronájmu jednotek k bydlení v CDB Staženo: 191x | 10.02.2020

Stránka

  • 1