Obsah

Sociální služby Běchovice Z. Ú.


Sociální služby Běchovice

 

 

 

 

 

 

 

 

www stránky: www.cssb.cz 

adresa: Za Poštovskou zahradou 557, Praha 9 - Běchovice
kontakt:  statutární zástupce SSB z.ú. - Martin Stromský, DiS. tel. :  773 995 878

 

Sociální služby Běchovice jsou významným poskytovatelem sociálních služeb pro seniory a jejich rodiny na území hlavního města Prahy, zejm. Běchovic a blízkého okolí. Sociální služby Běchovice jsou zapsaným ústavem městské části Praha – Běchovice, zapsaném v rejstříku ústavů dne 11.9.2014, sp.zn. U76. Činnost organizace se řídí Zakládací listinou schválenou zřizovatelem. Předmět činnosti (hlavní činnost organizace)
 

 • poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • služby pro seniory a jejich rodiny (informační servis, přednášky, volnočasové a kulturní aktivity)
 • komunitní aktivity, speciální aktivity zaměřené na propojování všech věkových kategorií
 • provoz Domů s pečovatelskou službou U sv. Anny

 

Zásady organizace

 • lidskost
 • profesionalita
 • respekt
 • individuální přístup
   

Centrum krátkodobé péče (CKP)

Druh: odlehčovací služby (§ 44 Zákona o sociálních službách)
Forma poskytování: pobytová
Služba je poskytována: od 1.1.2016
Kapacita odlehčovací služby 10 lůžek a 60 klientů za rok
Provozní doba: nepřetržitě

Posláním CKP je podporovat, udržovat a rozvíjet maximální míru soběstačnosti klienta v podmínkách blízkých jeho domácímu prostředí, a zároveň umožnit rodině klienta získat potřebný čas na odpočinek a relaxaci.


Cílová skupina

·    osoby s tělesným postižením

·    osoby se zdravotním postižením

·    senioři


Služba je určena především osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Centrum krátkodobé péče není zdravotnickým zařízením.


Pečovatelská služba (PS)

Druh: pečovatelská služba (§ 40 Zákona o sociálních službách)
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Služba je poskytována: od 1.1.2016
Kapacita pečovatelské služby max. 200 klientů za rok

Posláním PS je přispívat k plnohodnotnému životu lidí se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí.


Cílová skupina

 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři


Služba je určená lidem seniorského věku, lidem s důchodovým příjmem a lidem s invalidním důchodem od 18 let, kteří žijí ve své domácnosti a mají sníženou soběstačnost z důvodu přibývajícího věku, chronického onemocnění, poúrazového stavu. Těmto lidem je tak umožněno co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Ambulantní forma služby je poskytována na adrese poskytovatele.

Terénní forma služby je poskytována v domácnostech uživatelů, buď v bytech Domů s pečovatelskou službou U sv. Anny, nebo zejména v oblasti východní části Prahy – Běchovice, Horní a Dolní Počernice a Praha 14.

 

Byty v domě s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou U Sv. Anny jsou bytové domy zvláštního určení.

Cílem provozu domů s pečovatelskou službou je vytvořit podmínky pro kvalitní a odpovídající bydlení občanů se sníženou soběstačností (jedná se o osoby, které vyžadují poskytování služeb sociální péče), zejména občanů v důchodovém věku, rozšířit nabídku obecních nájemních bytů odpovídajících svými vlastnostmi specifickým potřebám osob, a preventivně působit proti sociálnímu vyloučení cílové skupiny, prodloužit soběstačnost a posílit nezávislost osob při zachování soukromí.