Obsah

Výbor kontrolní

 

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva MČ
  • kontroluje dodržování právních předpisů
  • plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo MČ

Ing. Lubor Horák - SNOP-Běchovice


Zastupitelstvo - člen zastupitelstva

Výbor kontrolní - Člen