Obsah

Výbory ZMČ

Jednací řád výborů


 

Jednací řád výborů (schválený usnesením ZMČ č. 009/1/18 dne 31.10.2018)