Obsah

únorové Slovo starosty 

 

Milí Běchovičáci,

na konci měsíce ledna se naše zraky upínají k únoru, jako k měsíci opětovného, alespoň částečného uvolnění nejvyššího stupně restrikce pod označením PES 5.  Únor by měl do naší společnosti krom uvolnění přinést i tolik očekávanou vakcínu, díky níž bychom se jako společnost mohli pomalu začít vracet k našim životům. Vakcína nepřichází z Číny, odkud přišel vir a nekvalitní drahé roušky. Přichází z míst, na které jsme si v posledních letech zvykli tak trochu nadávat a možná nespravedlivě je soudit jako naše nepřátele. Snad to alespoň u pár lidí povede k zamyšlení (a to i přes to, že všichni víme, že jde v první řadě o obchod) nad stavem věci.

Běchovice žijí v posledních týdnech a měsících ještě jednou kauzou. Je jí situace v bývalém areálu výzkumných ústavů. Místní drobní podnikatelé sídlící právě v Technologickém parku (dříve VÚ Běchovice) se stejně jako velké nadnárodní společnosti stali obětí aktivit vlastníka místních komunikací pana Miloslava Štěpána. Ten se rozhodl již z jara předešlého roku k neobvyklému a dle mého názoru nelegálnímu kroku. Na všech veřejných komunikacích zmíněného areálu zaparkoval téměř 50 starých návěsů od kamionů. Ani jeden z nich nemá registrační značku, osvědčení o technické kontrole, ani zaplacené povinné ručení. Jedná se tedy, de facto, o vraky, které významně znesnadňují průjezd jak klientů podnikatelů, tak i jejich zásobování.

Po celý rok 2020 jsme se snažili podnikatelům pomoci v řešení nastalé situace, která se stala zásadní novinkou jak pro úředníky, tak i pro policisty. Vraků na ulicích postupně přibývalo a nově se na konci roku 20 na nich objevily i obytné buňky, do kterých byli a jsou zváni narkomani z celé Prahy. Přelom roku přinesl důležité změny a angažmá nejvyšších politických špiček našeho státu. Ačkoli by se jednání pana Štěpána mohlo zdát jednoduše řešitelné, bylo třeba učinit celou řadu právních a správních kroků vedoucích k eliminaci možných chyb, tak aby policie mohla začít konat. V tomto ohledu bych chtěl poděkovat vedení místního oddělení policie, které se projevilo jako odvážné a aktivní a v polovině ledna t.r. začalo realizovat odtahy prvních návěsů. Každý návěs je nutné prohlédnout, zajistit, připojit k tahači a odvézt. Jedná se nejen o zdlouhavou, ale také poměrně drahou aktivitu. Prostředky na ní vynaložené budou samozřejmě po viníkovi vymáhány. Do doby vymožení je ale musí hradit ten, kdo odtah nařídí, a tím je policie. V tomto ohledu jsme s vedením místního oddělení PČR jednali a přislíbili jim součinnost jak naší městské části, tak i aktivního jednání s magistrátem HMP.

Únor, do kterého vstupujeme se tak jeví jako měsíc naděje nejen pro uvolnění společenský restrikcí, ale i pro naše podnikatele, kteří již téměř rok trpí nesmyslnou šikanou v místech, kde mají své provozovny.

Abych tedy nekončil slovo starosty smutně a nepříjemně, dovolím si se podělit o ještě jednu „malou velkou“ radost, kterou jsme si prožili právě počátkem letošního roku. Počátkem měsíce ledna se nám „mezi živé“ a, věřím že brzy, i mezi zdravé vrátila Martina Vlková. Kamarádka, skvělá úřednice, manželka a máma dvou dospívajících dětí si prožila Covid 19 v té nejhorší formě. Byla řadu týdnů v umělém spánku a její vyhlídky na uzdravení se zdály nejisté. V tuto chvíli ji můžete již běžně vídat na opatrných procházkách okolo Staré pošty. V rekonvalescenci dělá obrovské pokroky a já se moc těším, že ji brzy opět přivítáme u nás na radnici.

Dobrý konec by měl být u každého příběhu, který nás má v něčem ponaučit. Osobně věřím, že se dobrého konce téhle pandemie dočkáme, a že to nebude dlouho trvat… snad. Do té doby držím těm nemocným palce v uzdravování a těm zdravým, aby tohle svinstvo od nikoho nechytli.

Všem dobrý měsíc únor

Ondřej Martan

Váš starosta