Obsah

říjnové Slovo 

 

Milí Běchovičáci,

s nástupem prvního, čistě podzimního měsíce, přichází období plné barev a orosených pavučin. Doba, kdy se příroda připravuje na zimní klidový režim. Podzimního zklidnění využijeme v Běchovicích i my. Po září plném aktivit, kdy máme za sebou Svátek sousedů, oba závodní podniky, Slavnosti vína i MČR v disgolfu, budeme svou veškerou energii směřovat do investic v centru naší městské části.

Mnohým z vás neunikl čilý stavební ruch v průběhu posledních několika měsíců v okolí hasičské zbrojnice a rybníčku. Dokončována je nová cyklostezka z Běchovic do Újezda nad Lesy, společně s navazujícím chodníkem propojující hasičskou zbrojnici s ulicí Mladých Běchovic. Do konce roku bychom měli mít hotový osvětlený chodník s novými lávkami přes Běchovický potok a vodoteč jdoucí ze severu katastru. Bezpečnou a hlavně čistou cestu budou moci využívat nejen chodci, ale i cyklisté a bruslaři. Nové pěší propojení je hrazeno ze získané dotace od HMP se zhruba 10% spoluúčastí Běchovic.

Další z investic, která změní tvář centra naší městské části, bude výstavba nové plochy pro parkování automobilů na místě dnešního prašného parkoviště u centra Starkon. Nevyhovující a velmi prašné parkoviště bude přestavěno do nové podoby. Hotovo by mělo být do konce tohoto roku.

S blížícím se koncem roku bychom rádi zahájili i již avizovanou výstavbu nového náměstí. Přípravy této zásadní běchovické investice se, bohužel, díky složitější administrativě protáhly. Nyní se blížíme do závěru výběrového řízení na zhotovitele, a pokud půjde vše bez komplikací, do konce roku by se mohlo poprvé kopnout.

Letošní podzim odstartujeme hned několik důležitých investic, které by měly Běchovice opět o kousek zvelebit. Věřím, že výsledek bude stát za to a prostředky věnované do zkvalitnění našeho veřejného prostoru přinesou brzy své ovoce. Osobně se na to moc těším.

Náš podzimní kulturně-společenský život startujeme oblíbenou drakiádou hned 1. října. Pro děti i rodiče bude připraveno malé občerstvení. Pro ty, kteří přijdou s doma vyrobeným drakem, pak máme extra odměnu!

Říjen končí již tradičně připomínkou vzniku samostatného Československého státu. V sobotu, 28. 10., se proto s mnohými z vás uvidíme i u pomníku TGM a legionářů, abychom vzpomněli na již více než 100 let staré úsilí korunované úspěchem a naší samostatností.

Všem přeji pohodový závěr babího léta a nástup podzimu.

Ondřej Martan

Váš starosta