Navigace

Obsah

Kancelář starosty a tajemníka


Kancelář starosty a tajemníka zajišťuje především:

- administrativní činnosti a spisové agendy tajemníka a starosty, odpovědnost za přípravu materiálů a usnesení na jednání ZMČ a RMČ

- organizačně, technicky a administrativně jednání ZMČ a RMČ včetně kompletace a archivace dokumentace jednání samosprávy

- centrální evidenci stížností, petic a žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

- centrální evidenci smluv MČ

- obsahovou náplň webových stránek MČ, včetně aktualizace informací

- agendu časopisu Život Běchovic

-  obsahovou náplň webových stránek MČ, včetně aktualizace informací

-  přípravu akcí MČ v gesci starosty, informování a prezentaci činnosti MČ ve vztahu k veřejnosti

- komunikaci s MHMP a dalšími orgány a organizacemi v oblasti působnosti

- provozní potřeby ÚMČ

-  agenda komise sociální a zdravotní

 

RNDr. Soňa Beroušková

RNDr. Soňa Beroušková

Šárka Hudečková

Šárka Hudečková

tajemník


Telefon: 281 028 604
mobil:     777 709 605
e-mail:   sona.berouskova@praha-bechovice.cz

asistentka starosty a tajemnice
šéfredaktor zpravodaje Život Běchovic

Telefon: 281 028 602
mobil: 725 762 710
e-mail: sarka.hudeckova@praha-bechovice.cz