Navigace

Obsah

Czechpoint


CZECHPOINT

Více na internetové stráncewww.czechpoint.cz/public/ 

 


Projekt CZECH POINT umožňuje získat ověřené výstupy z registrů, nejčastěji výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, insolvenčního rejstříku, centrálního registru řidičů aj.

 

VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

• Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co je potřeba vědět:
• Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

Cena:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

 

VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU


Co je potřeba vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)

Cena:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

 

VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU


Co je potřeba vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)

Cena:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku

 

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ


Co je potřeba:
• Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
• V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.

Cena:
• 100,- Kč 

 

VÝPIS Z REGISTRU ŘIDIČŮ


• Výpis bodového hodnocení z Registru řidičů

Co je potřeba:
• Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
• V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.

Cena:
• 100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další stránku.

 

více o všech výpisech:

http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23

 

 

Kde můžete o výstupy požádat?

Na pracovišti Úřadu městské části Praha- Běchovice, Českobrodská 3, 190 11 Praha 9 - Běchovice, popř. na pracovišti České pošty, Českobrodská 516

Všechny výše zmiňované výpisy lze získat na počkání; o výpisy z Rejstříku trestů a z Registru řidičů může žádat na základě plné moci i zmocněnec. Pracoviště CZECH POINT není určeno k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.