Navigace

Obsah

listopadové  Slovo 

 

Milí Běchovičáci,

taky se vám stává, že když vás dlouho něco trápí, zlobí, a nebo vám to prostě nevyhovuje, musíte se k tomu postavit nástrojem, který byste za běžné situace nepoužili? V posledních měsících se nám, bohužel, v Běchovicích množí projevy vandalismu a majetkového výtržnictví. Dlouho jsme se spolu s radními snažili vzdorovat opakovaným žádostem o instalaci obecního kamerového systému. Po událostech v září a říjnu jsme ale byli nuceni situaci přehodnotit. Běchovice se s rostoucím počtem mimořádných událostí dlouho praly. Bez kamerového systému ale nejsou schopny rostoucí počet škod  nadále efektivně řešit. Rada MČ proto na svém prvním listopadovém jednání projedná zadání projektu kamerového systému. Týkat by se měl exponovaných míst s nejčastějším výskytem závadového jednání a vzniku škod na obecním majetku. Systém by měl být jednoduše rozšiřitelný o případné další lokality. Zároveň by měl být přístupný pouze v případě vzniku mimořádné události, škody nebo jiného závadového jednání, které bude třeba doložit policii.

Mnozí z vás se mohou ptát, proč jsme k instalaci kamerového systému nepřikročili již dříve. Proč jsme čekali až na zvýšený počet mimořádných událostí? Odpověď souvisí se dvěma skutečnostmi. První říká, že bychom měli být schopni, jako občanská společnost, samostatně reagovat na vznik situace, která je potenciálně závadová tím, že zavoláme strážce veřejného pořádku. Policie by měla oznámenou skutečnost prověřit, a pokud se stala škoda, či jiná újma např. na zdraví, na místě řešit. Bohužel, tato praxe je stále málo využívaná. Lidé buď policii volat nechtějí, a nebo o nastalé situaci nevědí. Škody, které pak vzniknou, jdou k tíži poškozeného a nemají žádného viníka. Stav, který je dlouhodobě neudržitelný, a hlavně pro společnost těžko přijatelný. Mnoho z občanů při tom svůj poznatek o vzniku škody zveřejňuje online na sociálních sítích. Tam ale situace řešení nenalezne. V době, kdy je čten odpovědnými lidmi, je již mnoho hodin starý – tedy bez větší schopnosti pomoci nalézt viníka.

Druhý aspekt, který nám bránil v instalaci obecního kamerového systému, byl odpor k rozšiřování již dnes hojně rozšířeného tzv. velkého bratra. Kamkoli se pohneme, ocitáme se v hledáčku mobilních operátorů, obchodních kamer, systémů veřejné dopravy i vlastních sledovacích systémů v osobních vozidlech. Přidávat k tomu další kamerový systém, tentokrát v režii městské části, jsme proto odkládali na dobu, kdy už to nebude možné řešit jinak. Ten okamžik právě nastal. Každé místo, kde budou instalovány kamery, tak bude, alespoň zpočátku, zřetelně označeno.

Cílem instalace je nejen pořízení záznamu případné mimořádné události, ale i prevence jejího vzniku. Funkční kamerové systémy se v mnoha městech staly nástrojem prevence vzniku škod, ale i zvýšení subjektivního pocitu bezpečí občanů dané municipality. Věřím, že vhodně umístěné kamery přinesou kýžený efekt a my budeme mít opět o trošku jednodušší a bezpečnější život.

Listopad s sebou přináší dvě krásné a hojně navštěvované kulturně-společenské akce. Dne 17. listopadu si, stejně jako každý rok, připomeneme události let 1939 a 1989 lampionovým průvodem.

O den později vás pozvu na ples městské části do společenského sálu Staré pošty (důvěrně známý jako stodola). Živá hudba, příjemné prostředí i překvapení večera v podobě vystoupení herce a komika Lukáše Pavláska, na to vše se můžete těšit 18. listopadu večer…

V době, kdy píši slovo starosty, je nadprůměrně teplé počasí a říjen neobvykle plný sluníčka. Přeji všem i stejně pohodový měsíc listopad. Na obou společenských akcích se s vámi těším na viděnou.

 

Ondřej Martan

Váš starosta