Navigace

Obsah

únorové Slovo 

 

Milí Běchovičáci,

v době, kdy se vám do ruky dostává toto vydání Života Běchovic bychom již měli znát odpověď na otázku, která nás zaměstnávala posledních několik měsíců. Tedy, kdo bude novým prezidentem naší republiky. Otázka, která rozdělila naši společnost do té míry, že začínám silně pochybovat o vhodnosti přímé volby jako instrumentu rozhodování o jakékoli pozici v naší veřejné správě. Schopnost rozhádat celé rodiny a poštvat proti sobě vrstvy obyvatel nabývá nevídaných rozměrů. Více než vyspělou západní kulturu začíná předvolební období připomínat latinskou Ameriku. K úspěšné a korektní přímé volbě je jistě zapotřebí i vysoká úroveň kultury a vyspělosti demokratické společnosti. Byť se může zdát, že 30 let po Sametové revoluci jsme ušli značný kus cesty, každá podobná příležitost ukazuje, jak dlouhou cestu máme ještě před sebou. Nejde při tom zdaleka jen o úroveň voličů, ale zejména o úroveň volených kandidátů. Kampaň vedená útočně a neeticky, bude napětí v jinak relativně klidné společnosti vždy eskalovat. Občan je tak chtě nechtě vtahován do střetu. Ten je sice legitimní a kdekoli na západ od nás běžný. Jeho současný charakter nepřispívá ke kultivaci společnosti, nýbrž k jejímu rozkolu.

Volený kandidát přicházející do své funkce v takových společenských křečích nebude mít lehkou pozici ani jako ten „hodný“ a už vůbec ne jako ten „zlý“.

Přímá volba se tak, dle mého soudu stala ukvapeným a nedobře přijatým sociálním experimentem, na jehož opravdové benefity budeme muset společnost nejprve připravit. Stejnou revizí by mělo projít i portfolio funkcí, kterou přímo volený zástupce má. Úloha prezidenta není v českém právním řádu zdaleka jen reprezentativní. Jeho rukou musí projít celá řada úkonů. Bez jeho podpisu nelze uvést v platnost zákony, jmenovat soudce, anebo například generály. Má tak vliv na celou řadu důležitých procesů ve státě v téměř libovolné oblasti.

Na konci dne si jsem jist, že občané naší republiky rozhodnou svým hlasováním uvážlivě a ve prospěch celé společnosti. Proč ale své slovo starosty věnuji tak obšírně přímé volbě Prezidenta ČR?

Proto, že jsou v našem veřejném prostoru stále opakovány snahy rozšířit přímou volbu na další úrovně, například samospráv.

Při vědomí toho, k jakým střetům dochází na celorepublikové úrovni u volby prezidenta si snad ani nechci představit, jak by probíhala přímá volba hejtmana, anebo starosty. V krajích a obcích, kde osobní vztahy hrají naprostý prim a smývají jakoukoli erudici, či reálné schopnosti kandidujících osob, by přímá volba mohla znamenat ještě horší narušení dosud funkčních lidských vztahů. Nevěřím, že vypjatá atmosféra ve společnosti komukoli vyhovuje. Doufám, že se vášně způsobené přímou volbou prezidenta opět brzy vytratí a my se budeme dále moci věnovat „přízemním“ denním problémům, které nám už tak turbulentní doba přináší.

Běchovice si v únoru žijí svým poklidným životem, který by na jeho konci mohl okořenit tradiční dětský karneval.

Všem přeji pohodové prožití druhého měsíce roku 23.

 

Ondřej Martan

váš starosta