Navigace

Obsah

Územní plánování


Územní plán

je základním strategickým dokumentem hlavního města Prahy. MČ Praha - Běchovice není sama o sobě pořizovatelem územního plánu pro svoje katastrální území. Pořizovatelem územního plánu pro Běchovice (stejně jako i pro ostatní Mč) je hl. m. Praha - konkrétně odbor územního plánování MHMP v součinnosti s útvarem rozvoje města zkr. URM.

Územní plán základním způsobem reguluje rozvoj v každé obci ČR. Jeho cílem je stanovit charakter dalšího rozvoje jednotlivých obcí a to s výhledem nejméně na deset let dopředu. Více informací lze získat na webových stránkách magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj


Územní plán MČ Praha - Běchovice / grafická část

Územní plán


Územní plán MČ Praha - Běchovice / vysvětlivky ke grafické části

Územní plán

Územní plánÚzemní plán

Územní plán

Územní plánPodoba schválené urbanistické studie MČ Praha - Běchovice

studie má primárně za úkol zpřesnit využití jednotlivých zastavitelných území a připravit podklady pro případné změny územního plánu a žádosti o změny (zpřesnění) regulativů určujících charakter možné zástavby v rozvojových (zastavitelných) územích. Tato urbanistická je důležitým strategickým materiálem a podkladem pro rozhodování zastupitelstva MČ Praha - Běchovice.

Podoba schválené urbanistické studie MČ Praha - Běchovice

pdf zde

Podklad pro zákres zmen do konceptu nového územního plánu - Plán využití ploch (RH-ARCH II/2013)
 

Podklad pro zákres zmen do konceptu nového územního plánu

pdf zde (soubor má cca 5 MB)

Podklad pro zákres zmen do konceptu nového územního plánu - Komplexní urbanistický návrh (RH-ARCH II/2013)