Navigace

Obsah

Měsíčník Život Běchovic

Zpravodaj Úřadu MČ Praha - Běchovice

ZB


Šéfredaktor:  Šárka Hudečková

Redakční rada:  RNDr. Soňa Beroušková, Martina Rafačová, DiS. a Michaela Čížková

 

Veškeré příspěvky, inzerci a osobní zprávy přijímá Šárka Hudečková, asistentka Městské části Praha - Běchovice,

tel.: 281 028 602,  725 762 710, e-mail: zivotbechovic@seznam.cz.

Příspěvky, které nebudou doručeny na uvedené kontakty, nelze otisknout.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit nebo nezveřejnit.

Dále pak upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační.

 

Grafické práce: Lenka Vichová

Tisk:  Petr Chrt, Polygrafické práce

Náklad: 900 ks

Do všech domácností Běchovic ZDARMA.

Příspěvky přijímáme do 15. každého měsíce. O prázdninách vychází dvojčíslo (červenec/srpen).


Ceník inzerce, schválený Radou MČ, č. usnesení 2/032/15 ze dne 2.12.2015: CENÍK INZERCE_platny od 1.1.2016.pdf 

Pravidla pro přijímání příspěvků a inzerce: zde 

objednavka ZB_inzerce_2023.doc (33.5 kB)

ročník 2007

10_07 Staženo: 376x | 12.10.2007

09_07 Staženo: 316x | 11.09.2007

08_07 Staženo: 289x | 01.08.2007

07_07 Staženo: 268x | 01.08.2007

06_07 Staženo: 276x | 01.08.2007

05_07 Staženo: 324x | 30.06.2007

04_07 Staženo: 815x | 05.04.2007

03_07 Staženo: 217x | 01.03.2007

02_07 Staženo: 346x | 31.01.2007

01_07 Staženo: 254x | 16.01.2007

ročník 2006

12_06 Staženo: 404x | 08.12.2006

11_06 Staženo: 333x | 08.11.2006

10_06 Staženo: 396x | 08.11.2006

09_06 Staženo: 362x | 18.09.2006

08_06 Staženo: 328x | 07.08.2006

07 06 Staženo: 347x | 04.07.2006

06_06 Staženo: 432x | 15.06.2006

05_06 Staženo: 364x | 27.04.2006

04_06 Staženo: 391x | 29.03.2006

03_06 Staženo: 276x | 15.03.2006

Stránka