Navigace

Obsah

Měsíčník Život Běchovic

Zpravodaj Úřadu MČ Praha - Běchovice

ZB


Šéfredaktor:  Šárka Hudečková

Redakční rada:  RNDr. Soňa Beroušková, Martina Rafačová, DiS. a Michaela Čížková

 

Veškeré příspěvky, inzerci a osobní zprávy přijímá Šárka Hudečková, asistentka Městské části Praha - Běchovice,

tel.: 281 028 602,  725 762 710, e-mail: zivotbechovic@seznam.cz.

Příspěvky, které nebudou doručeny na uvedené kontakty, nelze otisknout.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit nebo nezveřejnit.

Dále pak upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační.

 

Grafické práce: Lenka Vichová

Tisk:  Petr Chrt, Polygrafické práce

Náklad: 900 ks

Do všech domácností Běchovic ZDARMA.

Příspěvky přijímáme do 15. každého měsíce. O prázdninách vychází dvojčíslo (červenec/srpen).


Ceník inzerce, schválený Radou MČ, č. usnesení 2/032/15 ze dne 2.12.2015: CENÍK INZERCE_platny od 1.1.2016.pdf 

Pravidla pro přijímání příspěvků a inzerce: zde 

objednavka ZB_inzerce_2023.doc (33.5 kB)

ročník 2015

Prosinec 2015 Staženo: 290x | 03.12.2015

Listopad 2015 Staženo: 356x | 02.11.2015

Říjen 2015 Staženo: 426x | 07.10.2015

Červenec a srpen 2015 Staženo: 316x | 03.07.2015

Červen 2015 Staženo: 389x | 02.06.2015

Květen 2015 Staženo: 235x | 11.05.2015

Duben 2015 Staženo: 367x | 29.04.2015

Březen 2015 Staženo: 312x | 06.03.2015

Únor 2015 Staženo: 270x | 03.02.2015

Leden 2015 Staženo: 279x | 07.01.2015

Září 2015 Staženo: 593x | 07.10.2015

ročník 2014

Prosinec 2014 Staženo: 291x | 05.12.2014

Listopad 2014 Staženo: 279x | 05.12.2014

Říjen 2014 Staženo: 317x | 07.10.2014

Září 2014 Staženo: 271x | 15.09.2014

Červenec-Srpen 2014 Staženo: 266x | 02.07.2014

Červen 2014 Staženo: 255x | 04.06.2014

Květen 2014 Staženo: 316x | 04.06.2014

Duben 2014 Staženo: 252x | 10.04.2014

Březen 2014 Staženo: 232x | 06.03.2014

Stránka