Navigace

Obsah

Měsíčník Život Běchovic

Zpravodaj Úřadu MČ Praha - Běchovice

ZB


Šéfredaktor:  Šárka Hudečková

Redakční rada:  RNDr. Soňa Beroušková, Martina Rafačová, DiS. a Michaela Čížková

 

Veškeré příspěvky, inzerci a osobní zprávy přijímá Šárka Hudečková, asistentka Městské části Praha - Běchovice,

tel.: 281 028 602,  725 762 710, e-mail: zivotbechovic@seznam.cz.

Příspěvky, které nebudou doručeny na uvedené kontakty, nelze otisknout.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit nebo nezveřejnit.

Dále pak upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační.

 

Grafické práce: Lenka Vichová

Tisk:  Petr Chrt, Polygrafické práce

Náklad: 900 ks

Do všech domácností Běchovic ZDARMA.

Příspěvky přijímáme do 15. každého měsíce. O prázdninách vychází dvojčíslo (červenec/srpen).


Ceník inzerce, schválený Radou MČ, č. usnesení 2/032/15 ze dne 2.12.2015: CENÍK INZERCE_platny od 1.1.2016.pdf 

Pravidla pro přijímání příspěvků a inzerce: zde 

objednavka ZB_inzerce_2023.doc (33.5 kB)

ročník 2019

Květen 2019 Staženo: 536x | 02.05.2019

Červen 2019 Staženo: 442x | 04.06.2019

Červenec-srpen 2019 Staženo: 706x | 08.07.2019

Září 2019 Staženo: 625x | 03.09.2019

Říjen 2019 Staženo: 371x | 03.10.2019

Listopad 2019 Staženo: 1,938x | 05.11.2019

Prosinec 2019 Staženo: 390x | 05.12.2019

ročník 2018

Leden 2018 Staženo: 836x | 09.01.2018

Únor 2018 Staženo: 1,033x | 02.02.2018

Březen 2018 Staženo: 975x | 05.03.2018

Duben 2018 Staženo: 729x | 28.03.2018

Květen 2018 Staženo: 561x | 05.06.2018

Červen 2018 Staženo: 1,023x | 05.06.2018

Červenec-srpen 2018 Staženo: 732x | 11.07.2018

Září 2018 Staženo: 594x | 03.09.2018

Říjen 2018 Staženo: 715x | 01.10.2018

Listopad 2018 Staženo: 864x | 30.10.2018

Prosinec 2018 Staženo: 797x | 30.11.2018

ročník 2017

Květen 2017 Staženo: 738x | 25.05.2017

Duben 2017 Staženo: 724x | 03.04.2017

Stránka