Navigace

Obsah

Měsíčník Život Běchovic

Zpravodaj Úřadu MČ Praha - Běchovice

ZB


Šéfredaktor:  Šárka Hudečková

Redakční rada:  RNDr. Soňa Beroušková, Martina Rafačová, DiS. a Michaela Čížková

 

Veškeré příspěvky, inzerci a osobní zprávy přijímá Šárka Hudečková, asistentka Městské části Praha - Běchovice,

tel.: 281 028 602,  725 762 710, e-mail: zivotbechovic@seznam.cz.

Příspěvky, které nebudou doručeny na uvedené kontakty, nelze otisknout.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit nebo nezveřejnit.

Dále pak upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační.

 

Grafické práce: Lenka Vichová

Tisk:  Petr Chrt, Polygrafické práce

Náklad: 900 ks

Do všech domácností Běchovic ZDARMA.

Příspěvky přijímáme do 15. každého měsíce. O prázdninách vychází dvojčíslo (červenec/srpen).


Ceník inzerce, schválený Radou MČ, č. usnesení 2/032/15 ze dne 2.12.2015: CENÍK INZERCE_platny od 1.1.2016.pdf 

Pravidla pro přijímání příspěvků a inzerce: zde 

Závazná objednávka pro r. 2024 Typ: DOC dokument, Velikost: 51 kB

ročník 2023

Prosinec 2023 Staženo: 70x | 06.12.2023

Listopad 2023 Staženo: 86x | 07.11.2023

Říjen 2023 Staženo: 128x | 29.09.2023

Září 2023 Staženo: 151x | 04.09.2023

Červenec - srpen 2023 Staženo: 164x | 30.06.2023

Červen 2023 Staženo: 107x | 07.06.2023

Květen 2023 Staženo: 75x | 02.05.2023

Duben 2023 Staženo: 119x | 05.04.2023

Březen 2023 Staženo: 142x | 09.03.2023

Únor 2023 Staženo: 207x | 31.01.2023

Leden 2023 Staženo: 204x | 03.01.2023

ročník 2022

Prosinec 2022 Staženo: 212x | 01.12.2022

Listopad 2022 Staženo: 172x | 02.11.2022

Říjen 2022 Staženo: 197x | 10.10.2022

Září 2022 Staženo: 233x | 31.08.2022

Červenec-srpen 2022 Staženo: 233x | 22.07.2022

Červen 2022 Staženo: 526x | 08.06.2022

Květen 2022 Staženo: 353x | 04.05.2022

Duben 2022 Staženo: 371x | 01.04.2022

Leden 2022 Staženo: 305x | 04.01.2022

Stránka