Obsah

Měsíčník Život Běchovic

Zpravodaj Úřadu MČ Praha - Běchovice

ZB


Šéfredaktor:  Šárka Hudečková

Redakční rada:  RNDr. Soňa Beroušková, Martina Rafačová, DiS. a Michaela Čížková

 

Veškeré příspěvky, inzerci a osobní zprávy přijímá Šárka Hudečková, asistentka Městské části Praha - Běchovice,

tel.: 281 028 602,  725 762 710, e-mail: zivotbechovic@seznam.cz.

Příspěvky, které nebudou doručeny na uvedené kontakty, nelze otisknout.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit nebo nezveřejnit.

Dále pak upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační.

 

Grafické práce: Lenka Vichová

Tisk:  Petr Chrt, Polygrafické práce

Náklad: 900 ks

Do všech domácností Běchovic ZDARMA.

Příspěvky přijímáme do 15. každého měsíce. O prázdninách vychází dvojčíslo (červenec/srpen).


Ceník inzerce, schválený Radou MČ, č. usnesení 2/032/15 ze dne 2.12.2015: CENÍK INZERCE_platny od 1.1.2016.pdf 

Pravidla pro přijímání příspěvků a inzerce: zde 

objednavka ZB_inzerce_2023.doc (33.5 kB)

ročník 2018

Prosinec 2018 Staženo: 826x | 30.11.2018

ročník 2017

Květen 2017 Staženo: 760x | 25.05.2017

Duben 2017 Staženo: 741x | 03.04.2017

Březen 2017 Staženo: 520x | 13.03.2017

Únor 2017 Staženo: 559x | 31.01.2017

Leden 2017 Staženo: 656x | 31.01.2017

Červen 2017 Staženo: 901x | 09.06.2017

Červenec - srpen 2017 Staženo: 1,062x | 12.07.2017

Září 2017 Staženo: 497x | 08.09.2017

Říjen 2017 Staženo: 1,028x | 02.10.2017

Listopad 2017 Staženo: 808x | 01.11.2017

Prosinec 2017 Staženo: 604x | 12.12.2017

ročník 2016

Prosinec 2016 Staženo: 709x | 02.12.2016

Listopad 2016 Staženo: 620x | 01.11.2016

Říjen 2016 Staženo: 664x | 01.11.2016

Září 2016 Staženo: 546x | 16.09.2016

Červenec-srpen 2016 Staženo: 350x | 30.06.2016

Červen 2016 Staženo: 518x | 03.06.2016

Květen 2016 Staženo: 479x | 12.05.2016

Duben 2016 Staženo: 453x | 12.05.2016

Stránka