Obsah

Vodní toky


Zastupuje zde potok Rokytka, táhnoucí se od Koloděj pod vrchem Jelenem, protékal vodní strouhou od Stachovského mlýna širokým korytem regulovaným, podtéká pod státní silnicí až k železničnímu mostu za ním nově zřízeným korytem vtékal do počernického rybníka.

Jedním z přítoků Rokytky jest Říčanský potok, tekoucí lukami od Litožnického rybníka, ozdoben v louce u silnice kdys mohutnými topoly. Stáží a větry dokončily jejich život a s nimi zmizel i krásný pohled na krajinu. Pokračoval pod státní silnicí ke třem železničním podjezdům, z nichž levý slouží k průtoku vody, prostřední též v případě velké vody a třetí slouží obyvatelům Dolních Počernic a Běchovic z jedné obce do druhé, počernickým občanům hlavně usnadňuje příchod na vlak do Prahy, nebo opačným směrem.

Při rozšiřování běchovického nádraží byl změněn tok Rokytky v části před železničním náspem. Spojení dvou potoků před železničním náspem, ušetřil erár stavbu dvou mostů v částce několika milionů korun. Stará strouha, podobně jak o železniční tunel byl zasypán (v krátké vzdálenosti již druhý).

Menší přítok do obou potoků přichází z blatovských močálů. Nyní regulovaný, dříve jen menší stružka procházela pod železniční příkop, tekla přes vozovou silnici, vedoucí do lesa v Klánovicích, kde vytvořil malý rybníček, zvaný již za doby Josefa II - Nohavičkou, tj. že bylo vždy v něm vody pod nohavici. Dále potůček tekl až k počernické silnici, zde opět po druhé podtékal železniční viadukt, aby se vrátil zpět na tu stranu odkud vycházel. Při rekonstrukci tratě byl přítok upraven tak, že hned z močálů vedena pro něj nová strouha, kterou protékal až do “Kuťat” kde se spojil s Rokytkou a Říčanským potokem. Železniční erár opět ušetřil výdaje na zbudování nových propustí pod nově pokládanými kolejemi.

Roku 1936 bylo započato s regulací potoka Rokytky v částce 520.000,-- Kč.