Obsah

Vylepšování Běchovic

 
Nový povrch na letním cvičišti
Hřiště na plážový volejbal
Zateplení budovy a rekonstrukce střechy ZŠ
Výstavba sběrného dvora
podzim 2010


Úpravy na sokolovně, výstavba sběrného dvora, oprava a zateplení fasády a rekontrukce střechy školy