Obsah

 

Radou MČ byl dne 12.12.2018, usnesením 5/004/18 schválen: "Plán kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných MČ Praha - Běchovice v roce 2019".

Sledujte prosím pečlivě datumy akcí, mohou se lišit od původního přehledu.

Přehled - doplněný o akce