Obsah

 

Radou MČ byl dne 10.1.2018, usnesením 2/094/18 shválen: "Plán kulturních, sportovních a společnenských akcí pořádaných MČ Praha - Běchovice v roce 2018".

Sledujte prosím pečlivě datumy akcí, mohou se lišit od původního přehledu.

Přehled zde