Obsah

 

Zde naleznete informaci k povinnostem svozových společností zajišťujících svoz směsného komunálního odpadu a využitelných složek od občanů na území hl. m. Prahy. Informace se týká povinností při zajišťování úklidu na stanovištích směsného a separovaného odpadu zřízených na území města.

 

https://ksnko.praha.eu/map-separated/index.html

Jedná se o mapu stanovišť využitelných složek zřízených na území hl. m. Prahy do které je umožněno nahlížet i veřejnosti.

Ideální prohlížeč k zobrazování mapy je Mozilla firefox, nicméně mapa je funkční i při využití jiných typů prohlížečů.

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor ochrany prostředí

Oddělení odpadů