Obsah

Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) upravuje zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná vyhláška č.2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

Základní  informace o poplatku naleznete na webových stránkách Hl. města Prahy zde.

 

 

Zde naleznete informaci k povinnostem svozových společností zajišťujících svoz směsného komunálního odpadu a využitelných složek od občanů na území hl. m. Prahy. Informace se týká povinností při zajišťování úklidu na stanovištích směsného a separovaného odpadu zřízených na území města.

 

https://ksnko.praha.eu/map-separated/index.html

Jedná se o mapu stanovišť využitelných složek zřízených na území hl. m. Prahy do které je umožněno nahlížet i veřejnosti.

Ideální prohlížeč k zobrazování mapy je Mozilla firefox, nicméně mapa je funkční i při využití jiných typů prohlížečů.

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Oddělení odpadů