Obsah

Poplatek za komunální odpad

 

Poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) upravuje zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná vyhláška č.2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

Základní  informace o poplatku naleznete na webových stránkách Hl. města Prahy zde.

 

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze zde.

Mapa tříděného odpadu na území hl.m. Prahy zde.