Obsah

Poruchové služby

 

Dodávka elektřiny: 224 915 151
Dodávka plynu: 1239
Dodávka vody: 840 111 112
Kanalizace: 284 013 221, 482 751 513
Telekomunikace: 13129
Veřejné osvětlení:

 

 

800 40 40 60 

nebo e-mailem: poruchyvo@thmp.cz

(je třeba znát adresu poruchy/číslo osvětlení)

 

Technická správa komunikací: 224 231 856
Poruchy světelné signalizace: 800 101 109