Obsah

Poruchové služby

 

Dodávka elektřiny: 224 915 151
Dodávka plynu: 1239
Dodávka vody: 267 310 543
Kanalizace: 284 013 221, 482 751 513
Telekomunikace: 13129
Veřejné osvětlení: 224 915 151
Technická správa komunikací: 224 231 856

 Poruchy světelné signalizace:                        800 101 109