Obsah

Poruchové služby

 

Dodávka elektřiny: 224 915 151
Dodávka plynu: 1239
Dodávka vody: 840 111 112
Kanalizace: 284 013 221, 482 751 513
Telekomunikace: 13129
Veřejné osvětlení:

800 404 060 (bezplatné), 224 915 151

nebo kontaktní formulář

Technická správa komunikací: 224 231 856
Poruchy světelné signalizace: 800 101 109