Obsah

ZÁKAZ SPALOVÁNÍ VYBRANÝCH DRUHŮ PEVNÝCH PALIV

Typ: ostatní
kS účinností od 1.10.2020 je vyhláškou zakázáno.....více v textu

Zákaz spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích od 1.10.2019

 

Dne 19.9.2019 byla zastupitelstvem hlavního města prahy schválena obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy.

S účinností ode dne 1.10.2020 je touto vyhláškou zakázáno na celém území hlavního města Prahy spalovat uhlí, uhelné brikety a koks ve spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším s výjimkou zdrojů, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, nejsou-li navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace, a dosahující aspoň emisních parametrů 3- emisní třídy.

K dozoru nad plněním výše uvedených povinností jsou v souladu se Statutem hlavního města Prahy příslušné úřady městských částí Praha 1 – 22.

Pro výměnu emisně nevyhovujících kotlů mohou lidé využívat kotlíkové dotace.

 

ÚMČ Praha - Běchovice


Vytvořeno: 6. 1. 2020
Poslední aktualizace: 6. 1. 2020 08:56
Autor: