Obsah

PRAŽANÉ SI MOHOU ZDARMA ZAPŮJČIT KOMPOSTÉRY

Typ: ostatní
KK 5.3.2018 Magistrát hlavního města Prahy eviduje 1 493 žádostí. Zbývá tedy cca 250 ks kompostérů k zapůjčení.

V rámci podpory domácího kompostování hlavní město Praha podalo žádost o dotaci na nákup kompostérů v 68. výzvě OPŽP. Předmětem projektu je pořízení 1 750 ks kompostérů, které budou zdarma zapůjčeny zájemcům. Žadatelem o kompostér je fyzická osoba. Podmínkou projektu je umístění kompostéru na vlastním či pronajatém oploceném pozemku na území hl. m. Prahy.

V současnosti město Praha čeká na vyjádření Státního fondu životního (SFŽP) prostředí k projektu nákupu kompostérů. Bude-li žádost o dotaci ze strany SFŽP přiznána, budou moci být kompostéry distribuovány v létě roku 2018.

„Podporou domácího kompostování Praha napomáhá snižování podílu biologicky rozložitelných odpadů ve směsném komunálním odpadu a je to vlastně forma předcházení vzniku odpadů. Kompostováním na vlastní zahradě lze navíc získat cenné hnojivo,“ říká Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy pro životní prostředí.

Zájemci mohou požádat o kompostér přes internetový formulář na stránce Hlavního města Prahy www.odpadovecentrum.cz nebo mohou vyplnit papírový formulář a zaslat nebo osobně předat na předepsanou adresu.

Předmětem projektu je pořízení 1 750 ks kompostérů z toho 1 400 ks kompostérů plastových, jednokomorových o objemu cca 1 000 l a 350 ks dřevěných dvoukomorových kompostérů o objemu cca 2 000 l (viz ilustrační foto). Standardně se bude rozdávat kompostér o objemu 1 000 litrů. Zájem o objemnější 2 000 l kompostér žadatel může uvést do poznámky.

Žadatelem musí být fyzická osoba. V případě společenství vlastníků, družstev, různých komunit (např. mající komunitní zahradu) apod. je potřeba v případě zájmu o kompostér vyplnit žádost na fyzickou osobu a mít v době převzetí kompostéru souhlas s umístěním kompostéru na společném pozemku od ostatních spoluvlastníků.

Primárně bude vyhověno žádostem z městských částí, které se k projektu připojily. Pokud bude dostatečný počet kompostérů, město předá kompostér i ostatním žadatelům.

Žádost o kompostér

Pro bližší informace se můžete obracet na oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP na tel.: 236004277 nebo e-mail bioodpad@praha.eu.

Tisková zpráva HMP


Vytvořeno: 15. 11. 2017
Poslední aktualizace: 12. 3. 2018 14:53
Autor: