Obsah

MOŽNOST POŽÁDAT O VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Typ: ostatní
vpro II. kolo

 

O vydání voličského průkazu pro II. kolo volby prezidenta republiky můžete zažádat osobně na úřadě už v současné době, nejpozději však do 24.1.2018, a to 16:00 hod.,

nebo podáním doručeným na ÚMČ nejpozději do 19.1.2017. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, která byla zřízena na jméno žadatele.

 


Vytvořeno: 8. 1. 2018
Poslední aktualizace: 11. 1. 2018 10:33
Autor: