Obsah

Zpět

Záměr č. 2/18 - na propachtování pozemků předem známému zájemci - parc.č. 1205/66, 1205/83, 1429/10, 1476/3 a 1476/2 v k.ú. Běchovice (poř. č. 003/18)

Vyvěšeno: 10. 1. 2018

Datum sejmutí: 26. 1. 2018

Zodpovídá: Mgr. Martina Vlková

Zpět