Obsah

Zpět

Číslo jednací: MCPB 0358/2018

Oznámení o konání společného jednání k návrhům celoměstsky významných změn V ÚP SÚ HMP (poř. č. 022/18)

Vyvěšeno: 5. 3. 2018

Datum sejmutí: 20. 4. 2018

Zodpovídá: Mgr. Martina Vlková

Zpět